Society Beyond verkar för hållbar samhällsutveckling.
Society Beyond skapar initiativ, investerar, erbjuder affärsutveckling, stöttar organisationer och delar ut priset Society Heroes. Society Beyond startades 2016 som aktiebolaget Harry McNeil AB och har utvecklat ett flertal verksamhetsområden.

Committed to build a
better Society.
Beyond old norms
& backward thinking.

INVESTERINGAR /

Society Beyond investerar i nya företag med en samhällsförändrande agenda.

Sveafastigheter / Sedan 2016 har Harry McNeil lett arbetet med hållbarhet och marknadsfrågor för Sveafastigheter. Sveafastigheter utvecklar bostäder och samhällsfastigheter med hållbarhet i fokus.
sveafastigheter.se

Avy är en digital förvaltnings- och boendetjänst för bostadsbolag som förenklar mötet mellan hyresvärd och hyresgäst.
avy.se

XNomad / XNomad skapar liv i stadskärnor och ökar varumärkens exponering och förenklar mötet mellan företagare och fastighetsägare via en digital marknadsplats för kommersiella fastigheter och handelsföretag.
xnomad.co

Society Beyond har investerat i SBB och arbetar med företagets hållbarhetsstrategier.
sbbnorden.se

Society Beyond är delägare i Bodil som erbjuder en ny möjlighet för fler att bli bostadsägare.
Bodil.se

Society Beyond är delägare i Europi ett fastighetsinvestmentbolag med stort fokus på hållbarhet och tech över hela Europa.
Europi.se

FASTIGHETER /

Society Beyond äger lägenheter i Stockholm som hyrs ut till unga bostadssökande. Society Beyond äger lägenheter i Florahuset ritat av Belatchew Arkitekter och Triolen som utvecklas av Wallin Bostad.
Society Beyond äger Viggsö Udde, en plats för rekreation och ostört arbete i Stockholms skärgård. Kontakta oss vid förfrågan om att använda Viggsö Udde eller hyra lägenheter.

AFFÄRSUTVECKLING & KONSULTVERKSAMHET /

Society Beyond erbjuder rådgivning och affärsutveckling kopplat till stadsutveckling, hållbarhet, marknadsfrågor och kommunikation.